reply sa baba

Napost

print

favorite this post Stray & Found Pets At Animal Services (San Luis Obispo) hide this posting huwag itago

885 Oklahoma St

(google map)

Owners of lost pets; Please check lists of stray and found pets updated frequently at San Luis Obispo County Animal Services:
https://www.slocounty.ca.gov/Departments/Health-Agency/Animal-Services/Shelter-Services-Adoptable-Animals.aspx
Scroll down the page to see links to lists of dogs, cats and other found animals.
Pet finders; Please report any animal you find to County Animal Services. It's the law!
  • HUWAG makipag-ugnayan sa akin ng humihi ng serbisyo o alok

post id: 6562654098

napost:

na-update:

best of [?]


Walang info sa pakikipag-ugnayan? kung hindi nagsama ng numero ng telepono ang poster, email o
ibang info sa pakikipag-ugnayan, ang craigslist ay maaaring mag-abiso sa kanila sa pamamagitan ng email.