reply sa baba

Napost

print

favorite this post moving sale / yard sale (124 e. tefft st.) hide this posting huwag itago

E Tefft St at e.tefft & s.Thompson

(google map)

petsa
saturday 2018-09-29
sunday 2018-09-30

oras simula: sat & sun 8am

moving sale! furniture, appliances, dishes, clothing, household goods, tools, electronics, and much much more.
  • HUWAG makipag-ugnayan sa akin ng humihi ng serbisyo o alok

post id: 6707587614

napost:

best of [?]


Walang info sa pakikipag-ugnayan? kung hindi nagsama ng numero ng telepono ang poster, email o
ibang info sa pakikipag-ugnayan, ang craigslist ay maaaring mag-abiso sa kanila sa pamamagitan ng email.